SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200120-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Microsoft Internet Explorer zero-day zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Microsoft informovala o kritickej zraniteľnosti svojho internetového prehliadača Internet Explorer, ktorá je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Bezpečnostná zraniteľnosť v knižnici jscript.dll umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvoreného webového obsahu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.01.2020
CVE
CVE-2020-0674
CVE
Zasiahnuté systémy
Microsoft Internet Explorer
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Spoločnosť Microsoft doposiaľ nevydala aktualizácie odstraňujúce uvedenú zraniteľnosť. Odporúčame vypnúť použitie jscript.dll knižnice nasledovnými príkazmi pre 32 bitový systém:

takeown /f %windir%system32jscript.dll
cacls %windir%system32jscript.dll /E /P everyone:N

pre 64 bitový systém:

takeown /f %windir%syswow64jscript.dll
cacls %windir%syswow64jscript.dll /E /P everyone:N
takeown /f %windir%system32jscript.dll
cacls %windir%system32jscript.dll /E /P everyone:N

Tiež odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.

Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200001
https://kb.cert.org/vuls/id/338824/
https://thehackernews.com/2020/01/internet-explorer-zero-day-attack.html
https://www.securityweek.com/microsoft-patch-internet-explorer-vulnerability-exploited-targeted-attacks
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/174763
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2020/01/18/us-government-confirms-critical-zero-day-security-warning-for-windows-users/

« Späť na zoznam