SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200211-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
OpenSMTPD kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári OpenBSD vydali bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt OpenSMTPD, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených SMTP správ vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.01.2020
CVE
CVE-2020-7247
CVE
Zasiahnuté systémy
OpenSMTPD verzie staršie ako 6.6.2p1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://kb.cert.org/vuls/id/390745/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7247
https://blog.qualys.com/laws-of-vulnerabilities/2020/01/29/openbsd-opensmtpd-remote-code-execution-vulnerability-cve-2020-7247
https://www.qualys.com/2020/01/28/cve-2020-7247/lpe-rce-opensmtpd.txt

« Späť na zoznam