SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200211-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Google Android viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj operačný systém Android, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód v kontexte privilegovaného procesu s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.02.2020
CVE
CVE-2019-10567, CVE-2019-10590, CVE-2019-11599, CVE-2019-14044, CVE-2019-14046, CVE-2019-14049, CVE-2019-14051, CVE-2019-14055, CVE-2019-14057, CVE-2019-14060, CVE-2019-14063, CVE-2019-2200, CVE-2020-0005, CVE-2020-0014, CVE-2020-0015, CVE-2020-0017, CVE-2020-0018, CVE-2020-0020, CVE-2020-0021, CVE-2020-0022, CVE-2020-0023, CVE-2020-0026, CVE-2020-0027, CVE-2020-0028, CVE-2020-0030
CVE
Zasiahnuté systémy
Operačný systém Android so Security Patch Levels staršími ako 2020-02-05
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov, nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky a neinštalovali neoverené aplikácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://source.android.com/security/bulletin/2020-02-01.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-android-os-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-014/
https://www.theregister.co.uk/2020/02/07/android_bluetooth_flaw/

« Späť na zoznam