SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200211-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Telerik UI for ASP.NET kritická zraniteľnosť
Popis
Vývojári Progress vydali bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Telerik UI, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nesprávnou deserializáciou JSON objektov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Uvedená zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.12.2019
CVE
CVE-2019-18935
CVE
Zasiahnuté systémy
Progress Telerik UI for ASP.NET AJAX verzie staršie ako 2020.1.114
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.telerik.com/support/kb/aspnet-ajax/details/allows-javascriptserializer-deserialization
https://github.com/noperator/CVE-2019-18935
https://know.bishopfox.com/research/cve-2019-18935-remote-code-execution-in-telerik-ui
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-telerik-ui-for-aspnet-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-015/

« Späť na zoznam