SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200211-07

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala aktualizáciu na svoj internetový prehliadač Google Chrome, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upraveného webového obsahu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
04.02.2020
CVE
CVE-2019-18197, CVE-2019-19880, CVE-2019-19923, CVE-2019-19926, CVE-2020-6381, CVE-2020-6382, CVE-2020-6385, CVE-2020-6387, CVE-2020-6388, CVE-2020-6389, CVE-2020-6390, CVE-2020-6391, CVE-2020-6392, CVE-2020-6393, CVE-2020-6394, CVE-2020-6395, CVE-2020-6396, CVE-2020-6397, CVE-2020-6398, CVE-2020-6399, CVE-2020-6400, CVE-2020-6401, CVE-2020-6402, CVE-2020-6403, CVE-2020-6404, CVE-2020-6405, CVE-2020-6406, CVE-2020-6408, CVE-2020-6409, CVE-2020-6410, CVE-2020-6411, CVE-2020-6412, CVE-2020-6413, CVE-2020-6414, CVE-2020-6415, CVE-2020-6416, CVE-2020-6417
CVE
Zasiahnuté systémy
Google Chrome verzie staršie ako 80.0.3987.87
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2020/02/stable-channel-update-for-desktop.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-chrome-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-016/

« Späť na zoznam