SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200212-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Synergy Systems & Solutions HUSKY RTU zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Synergy Systems & Solutions vydala aktualizáciu na svoj produkt HUSKY RTU, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov pri autentifikácii a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať prístup k citlivým údajom a vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.02.2020
CVE
CVE-2019-20045, CVE-2019-20046
CVE
Zasiahnuté systémy
Synergy Systems & Solutions (SSS) HUSKY RTU 6049-E70 verzie staršie ako 5.1.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-042-01

« Späť na zoznam