SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200212-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti Microsoft produktov
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 99 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 19 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Podľa dostupných informácií je zraniteľnosť v Internet Exploreri v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.02.2020
CVE
CVE-2020-0618, CVE-2020-0658, CVE-2020-0675, CVE-2020-0676, CVE-2020-0677, CVE-2020-0689, CVE-2020-0693, CVE-2020-0694, CVE-2020-0695, CVE-2020-0696, CVE-2020-0697, CVE-2020-0698, CVE-2020-0705, CVE-2020-0706, CVE-2020-0714, CVE-2020-0716, CVE-2020-0717, CVE-2020-0728, CVE-2020-0736, CVE-2020-0744, CVE-2020-0746, CVE-2020-0748, CVE-2020-0755, CVE-2020-0756, CVE-2020-0759, CVE-2020-0766
CVE
Zasiahnuté systémy
Adobe Flash Player
ChakraCore
Internet Explorer 10, 11, 9
Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft Excel 2010, 2013, 2016
Microsoft Exchange Server 2010, 2013, 2016, 2019
Microsoft Office 2016, 2019
Microsoft Outlook 2010, 2013, 2016
Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016
Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016
Microsoft SharePoint Server 2013, 2019
Microsoft Surface Hub
Office 365
Office Online Server
Windows 10, 7, 8.1
Windows Malicious Software Removal Tool 32, 64
Windows RT 8.1
Windows Server 2008 R2, 2008, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Windows Server, version 1803, 1903, 1909
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Feb
https://www.cisecurity.org/advisory/critical-patches-issued-for-microsoft-products-february-11-2020_2020-021/
https://www.theregister.co.uk/2020/02/11/patch_tuesday_february_2020/
https://krebsonsecurity.com/2020/02/microsoft-patch-tuesday-february-2020-edition/
https://thehackernews.com/2020/02/microsoft-windows-updates.html

« Späť na zoznam