SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200212-05

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Mozilla Firefox a Thunderbird viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Mozilla vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Firefox, Firefox ESR a Thunderbird, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosť je v súčasnosti aktívne zneužívaná útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.02.2020
CVE
CVE-2020-6792, CVE-2020-6793, CVE-2020-6794, CVE-2020-6795, CVE-2020-6796, CVE-2020-6797, CVE-2020-6798, CVE-2020-6799, CVE-2020-6800, CVE-2020-6801
CVE
Zasiahnuté systémy
Firefox verzie staršie ako 73
Firefox ESR verzie staršie ako 68.5
Thunderbird 68.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-05/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-06/
https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-07/
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-mozilla-firefox-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-020/

« Späť na zoznam