SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200316-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Kritické zraniteľnosti v SAP produktoch
Popis
Spoločnosť SAP vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie kritické bezpečnostné zraniteľnosti v produkte SAP Solution Manager sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných a autentifikačných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať úplnú kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.03.2020
CVE
CVE-2018-2450, CVE-2020-6178, CVE-2020-6196, CVE-2020-6197, CVE-2020-6198, CVE-2020-6199, CVE-2020-6200, CVE-2020-6201, CVE-2020-6202, CVE-2020-6203, CVE-2020-6204, CVE-2020-6205, CVE-2020-6206, CVE-2020-6207, CVE-2020-6208, CVE-2020-6209, CVE-2020-6210
IOC
Zasiahnuté systémy
SAP Solution Manager verzia 7.2
SAP Business Client verzia 6.5
SAP NetWeaver UDDI Server (Services Registry) verzie 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Business Objects Business Intelligence Platform (Crystal Reports) verzie 4.1, 4.2
SAP Disclosure Management verzia 10.1
SAP BusinessObjects Mobile (MobileBIService) verzia 4.2
SAP MaxDB (liveCache) verzie 7.8, 7.9
SAP Commerce Cloud (Testweb Extension) verzie 6.6, 6.7, 1808, 1811, 1905
SAP NetWeaver AS ABAP Business Server Pages (Smart Forms) – SAP_BASIS verzie 7.00, 7.01, 7.02, 7.10, 7.11, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54
SAP NetWeaver Application Server Java (User Management Engine) verzie 7.10, 7.11, 7.20, 7.30, 7.31, 7.40, 7.50
SAP Commerce Cloud (SmartEdit Extension) verzie 6.6, 6.7, 1808, 1811
SAP ERP (EAPPGLO) verzie 607
SAP Enable Now verzie staršie ako 1911 
SAP Fiori Launchpad verzie 753, 754
SAP Treasury and Risk Management (Transaction Management) verzie EA-FINSERV 600, 603, 604, 605, 606, 616, 617, 618, 800, S4CORE 101, 102, 103, 104
SAP Cloud Platform Integration for Data Services verzia 1.0
SAP Enable Now verzie straršie ako 1908 
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=540935305

« Späť na zoznam