SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200319-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Adobe produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Adobe vydala aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú 41 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 29 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
17.03.2020
CVE
CVE-2020-3761, CVE-2020-3766, CVE-2020-3769, CVE-2020-3770, CVE-2020-3771, CVE-2020-3772, CVE-2020-3773, CVE-2020-3774, CVE-2020-3775, CVE-2020-3776, CVE-2020-3777, CVE-2020-3778, CVE-2020-3779, CVE-2020-3780, CVE-2020-3781, CVE-2020-3782, CVE-2020-3783, CVE-2020-3784, CVE-2020-3785, CVE-2020-3786, CVE-2020-3787, CVE-2020-3788, CVE-2020-3789, CVE-2020-3790, CVE-2020-3791, CVE-2020-3792, CVE-2020-3793, CVE-2020-3794, CVE-2020-3795, CVE-2020-3797, CVE-2020-3799, CVE-2020-3800, CVE-2020-3801, CVE-2020-3802, CVE-2020-3803, CVE-2020-3804, CVE-2020-3805, CVE-2020-3806, CVE-2020-3807, CVE-2020-9551, CVE-2020-9552
IOC
Zasiahnuté systémy
Adobe Genuine Integrity Service verzie staršie ako 6.6
Acrobat DC verzie staršie ako 2020.006.20042
Acrobat Reader DC verzie staršie ako 2020.006.20042
Acrobat 2017 verzie staršie ako 2017.011.30166
Acrobat Reader 2017 verzie staršie ako 2017.011.30166
Acrobat 2015 verzie staršie ako 2015.006.30518
Acrobat Reader 2015 verzie staršie ako 2015.006.30518
Adobe Photoshop CC 2019 verzie staršie ako 20.0.9
Adobe Photoshop 2020 verzie staršie ako 21.1.1
Adobe Experience Manager verzie staršie ako Cumulative Fix Pack 6.3.3.8; Service Pack 6.4.8.0 a Service Pack 6.5.4.0
Adobe ColdFusion 2018 verzie staršie ako Update 8
Adobe ColdFusion 2016 verzie staršie ako Update 14
Adobe Bridge verzie staršie ako 10.0.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/integrity_service/apsb20-12.html
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-13.html
https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb20-14.html
https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb20-15.html
https://helpx.adobe.com/security/products/coldfusion/apsb20-16.html
https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb20-17.html
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/18/adobe-releases-security-updates-multiple-products
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adobe-fixes-nine-critical-vulnerabilities-in-reader-acrobat/
https://thehackernews.com/2020/03/adobe-software-update.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-adobe-products-could-allow-for-arbitrary-code-execution-apsb20-14-16-17_2020-039/
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-adobe-acrobat-and-reader-could-allow-for-arbitrary-code-execution-apsb20-13_2020-038/

« Späť na zoznam