SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200319-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Trend Micro OfficeScan a Apex One kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Trend Micro vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty OfficeScan a Apex One, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.03.2020
CVE
CVE-2020-8467, CVE-2020-8468, CVE-2020-8470, CVE-2020-8598, CVE-2020-8599
IOC
Zasiahnuté systémy
Trend Micro OfficeScan verzie staršie ako XG SP1 CP 5474 a XG CP 1988
Trend Micro Apex One verzie staršie ako CP 2117
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://success.trendmicro.com/solution/000245571-SECURITY-BULLETIN-Multiple-Critical-Vulnerabilities-in-Trend-Micro-Apex-One-and-OfficeScan
https://www.theregister.co.uk/2020/03/18/adobe_trend_micro_patches/

« Späť na zoznam