SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200324-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Microsoft Windows zero-day zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Microsoft informovala o kritických zraniteľnostiach svojich operačných systémov Windows.
Bezpečnostné zraniteľnosti v knižnici Adobe Type Manager Library umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne vytvorených súborov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Zraniteľnosti sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.03.2020
CVE
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows 10, 8.1, 7
Microsoft Windows Server 2008, 2012, 2016, a 2019
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Spoločnosť Microsoft doposiaľ nevydala aktualizácie odstraňujúce uvedené zraniteľnosti. Administrátorom odporúčame zabezpečiť systém podľa návodu zverejnenom na:
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/adv200006.
Tiež odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/adv200006
https://kb.cert.org/vuls/id/354840/
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-microsoft-windows-could-allow-for-remote-code-execution_2020-041/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178248
https://www.theregister.co.uk/2020/03/23/microsoft_issues_red_alert/
https://thehackernews.com/2020/03/windows-adobe-font-vulnerability.html

« Späť na zoznam