SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200324-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
8.8
Identifikátor
Google Chrome viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Google vydala aktualizáciu na svoj internetový prehliadač Google Chrome, ktorá opravuje viacero chýb a bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upraveného webového obsahu vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.03.2020
CVE
CVE-2019-20503, CVE-2020-6422, CVE-2020-6424, CVE-2020-6425, CVE-2020-6426, CVE-2020-6427, CVE-2020-6428, CVE-2020-6429, CVE-2020-6449
IOC
Zasiahnuté systémy
Google Chrome verzie staršie ako 80.0.3987.149
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://chromereleases.googleblog.com/2020/03/stable-channel-update-for-desktop_18.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-google-chrome-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-040/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178087
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178086
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178085
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178084
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178081
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178080

« Späť na zoznam