SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200325-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Zraniteľnosti Apple produktov
Popis
Spoločnosť Apple vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.03.2020
CVE
CVE-2019-14615, CVE-2019-19232, CVE-2019-8853, CVE-2020-3851, CVE-2020-3881, CVE-2020-3883, CVE-2020-3884, CVE-2020-3885, CVE-2020-3887, CVE-2020-3888, CVE-2020-3889, CVE-2020-3890, CVE-2020-3891, CVE-2020-3892, CVE-2020-3893, CVE-2020-3894, CVE-2020-3895, CVE-2020-3897, CVE-2020-3899, CVE-2020-3900, CVE-2020-3901, CVE-2020-3902, CVE-2020-3903, CVE-2020-3904, CVE-2020-3905, CVE-2020-3906, CVE-2020-3907, CVE-2020-3908, CVE-2020-3909, CVE-2020-3910, CVE-2020-3911, CVE-2020-3912, CVE-2020-3913, CVE-2020-3914, CVE-2020-3916, CVE-2020-3917, CVE-2020-3919, CVE-2020-9768, CVE-2020-9769, CVE-2020-9770, CVE-2020-9773, CVE-2020-9775, CVE-2020-9776, CVE-2020-9777, CVE-2020-9780, CVE-2020-9781, CVE-2020-9783, CVE-2020-9784, CVE-2020-9785
IOC
Zasiahnuté systémy
macOS Catalina verzie staršie ako 10.15.4, Security Update 2020-002 Mojave a Security Update 2020-002 High Sierra
tvOS verzie staršie ako 13.4
iOS verzie staršie ako 13.4
iPadOS verzie staršie ako 13.4
Safari verzie staršie ako 13.1
iTunes for Windows verzie staršie ako 12.10.5
watchOS verzie staršie ako 6.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov, nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky a neinštalovali neoverené aplikácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://support.apple.com/sk-sk/HT211102
https://support.apple.com/en-us/HT211100
https://support.apple.com/en-us/HT211104
https://support.apple.com/en-us/HT211103
https://support.apple.com/en-us/HT211101
https://support.apple.com/en-us/HT211105
https://www.theregister.co.uk/2020/03/25/apple_patch_update/

« Späť na zoznam