SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200325-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
Adobe Creative Cloud kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Adobe vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Adobe Creative Cloud, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov vykonať neoprávnené zmeny v systéme.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.03.2020
CVE
CVE-2020-3808
IOC
Zasiahnuté systémy
Adobe Creative Cloud Desktop Application verzie staršie ako 5.1
Následky
Zneprístupnenie služby
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud/apsb20-11.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/178326
https://www.theregister.co.uk/2020/03/24/adobe_cc_deletion_bug/

« Späť na zoznam