SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200325-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
VISAM Automation Base (VBASE) zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických zraniteľnostiach v produkte VISAM Automation Base (VBASE).
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
24.03.2020
CVE
CVE-2020-10599, CVE-2020-10601, CVE-2020-7000, CVE-2020-7004, CVE-2020-7008
IOC
Zasiahnuté systémy
VISAM Automation Base (VBASE) Editor verzia 11.5.0.2
VISAM Automation Base (VBASE) Web-Remote Module
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Spoločnosť VISAM doposiaľ nevydala aktualizácie odstraňujúce uvedené zraniteľnosti. Administrátorom odporúčame sledovať stránky výrobcu a po vydaní bezpečnostných záplat vykonať aktualizáciu. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-084-01

« Späť na zoznam