SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200327-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť 3S-Smart Software Solutions GmbH vydala bezpečnostnú aktualizáciu na portfólio svojich produktov CODESYS V3, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii MemGCGetSize je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených súborov spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
25.03.2020
CVE
CVE-2020-10245
IOC
Zasiahnuté systémy
3S-Smart Software Solutions GmbH CODESYS verzie staršie ako 3.5.15.40
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://customers.codesys.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=13078&token=de344ca65252463cc581ef144e0c53bd97b8f211&download=
https://www.tenable.com/security/research/tra-2020-16

« Späť na zoznam