SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200403-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
ABB produkty viacero zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť ABB vydala aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.03.2020
CVE
CVE-2019-19104, CVE-2019-19105, CVE-2019-19106, CVE-2019-19107, CVE-2020-8472, CVE-2020-8473, CVE-2020-8474, CVE-2020-8477
IOC
Zasiahnuté systémy
ABB System800xA Base verzie staršie ako 6.1 a 6.0.3 LTS
OPC Server for AC 800M verzie staršie ako 6.0.3 LTS
Control Builder M Professional verzie staršie ako 6.0.3 LTS
MMS Server for AC 800M verzie staršie ako 6.0.3 LTS
Base Software for SoftControl verzie staršie ako 6.0.3 LTS
TG/S 3.2 Telephone Gateway, Analogue, MDRC
6186/11 Telefon-Gateway, Analog (Busch-Jaeger brand)
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2PAA121106&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A3921&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2PAA121232&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2PAA121221&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

« Späť na zoznam