SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200513-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Adobe Acrobat, Reader a DNG SDK zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Adobe vydala aktualizácie na svoje produkty Acrobat a DNG SDK, ktoré opravujú 36 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 16 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.05.2020
CVE
CVE-2020-9589, CVE-2020-9590, CVE-2020-9592, CVE-2020-9593, CVE-2020-9594, CVE-2020-9595, CVE-2020-9596, CVE-2020-9597, CVE-2020-9598, CVE-2020-9599, CVE-2020-9600, CVE-2020-9601, CVE-2020-9602, CVE-2020-9603, CVE-2020-9604, CVE-2020-9605, CVE-2020-9606, CVE-2020-9607, CVE-2020-9608, CVE-2020-9609, CVE-2020-9610, CVE-2020-9611, CVE-2020-9612, CVE-2020-9613, CVE-2020-9614, CVE-2020-9615, CVE-2020-9620, CVE-2020-9621, CVE-2020-9622, CVE-2020-9623, CVE-2020-9624, CVE-2020-9625, CVE-2020-9626, CVE-2020-9627, CVE-2020-9628, CVE-2020-9629
IOC
Zasiahnuté systémy
Acrobat DC verzie staršie ako 2020.009.20063
Acrobat Reader DC verzie staršie ako 2020.009.20063
Acrobat 2017 verzie staršie ako 2017.011.30171
Acrobat Reader 2017 verzie staršie ako 2017.011.30171
Acrobat 2015 verzie staršie ako 2015.006.30523
Acrobat Reader 2015 verzie staršie ako 2015.006.30523
Adobe DNG Software Development Kit (SDK) verzie staršie ako 1.5.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-24.html
https://helpx.adobe.com/security/products/dng-sdk/apsb20-26.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-adobe-acrobat-and-adobe-reader-could-allow-for-arbitrary-code-execution_2020-065/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/adobe-fixes-critical-vulnerabilities-in-acrobat-reader-and-dng-sdk/
https://threatpost.com/adobe-kills-16-critical-flaws-in-acrobat-and-reader-digital-negative-sdk/155652/

« Späť na zoznam