SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200514-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Palo Alto PAN-OS kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Palo Alto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PAN-OS, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.08.2019
CVE
CVE-2013-0337, CVE-2015-8325, CVE-2016-10012, CVE-2016-1908, CVE-2016-4450, CVE-2017-7529, CVE-2020-1993, CVE-2020-1994, CVE-2020-1995, CVE-2020-1996, CVE-2020-1997, CVE-2020-1998, CVE-2020-2001, CVE-2020-2002, CVE-2020-2003, CVE-2020-2004, CVE-2020-2005, CVE-2020-2006, CVE-2020-2007, CVE-2020-2008, CVE-2020-2009, CVE-2020-2010, CVE-2020-2011, CVE-2020-2012, CVE-2020-2013, CVE-2020-2014, CVE-2020-2015, CVE-2020-2016, CVE-2020-2017, CVE-2020-2018
IOC
Zasiahnuté systémy
PAN-OS verzie staršie ako 9.2.0, 9.1.0, 9.0.7, 8.1.14 a 7.1.26
GlobalProtect App verzie staršie ako 5.1.2 a 5.0.9
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2010
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2012
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1994
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2004
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1997
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1995
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2009
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2014
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2013
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1993
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2018
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2017
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2001
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2002
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1996
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2017-7529
https://security.paloaltonetworks.com/PAN-SA-2020-0006
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1998
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2008
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2007
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2006
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2015
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2003
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2005
https://security.paloaltonetworks.com/PAN-SA-2020-0005
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2011
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2016
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2018
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2017

« Späť na zoznam