SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200515-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Emerson WirelessHART Gateway kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Emerson vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt WirelessHART Gateway, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje lokálnemu, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.05.2020
CVE
CVE-2020-12030
IOC
Zasiahnuté systémy
Emerson Wireless 1410 Gateway, verzie 4.6.43 až 4.7.84
Emerson Wireless 1420 Gateway, verzie 4.6.43 až 4.7.84
Emerson Wireless 1552WU Gateway, verzie 4.6.43 až 4.7.84
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov a vypnúť funkciu VLAN v prípade, ak nie je potrebná.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-135-02

« Späť na zoznam