SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200515-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Eaton Intelligent Power Manager zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Eaton vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Intelligent Power Manager, ktorá opravuje bezpečnostné zraniteľnosti.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných a autentifikačných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.04.2020
CVE
CVE-2020-10612, CVE-2020-10616, CVE-2020-10620, CVE-2020-12042, CVE-2020-12046
IOC
Zasiahnuté systémy
Opto 22 SoftPAC Project verzie staršie ako 10.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a blokovať port 22000.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-135-01

« Späť na zoznam