SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200521-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco produkty viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v produkte Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov v komponente Java Remote Management Interface a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
20.05.2020
CVE
CVE-2020-3184, CVE-2020-3272, CVE-2020-3280, CVE-2020-3314, CVE-2020-3343, CVE-2020-3344
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) verzie staršie ako 12.0(1)ES03 a 12.5
AMP for Endpoints Linux Connector Software verzie staršie ako 1.12.3.698
AMP for Endpoints Mac Connector Software verzie staršie ako 1.12.3.738
Cisco Prime Collaboration Provisioning Software verzie staršie ako 12.6 SU2
Cisco Prime Network Registrar verzie staršie ako 8.3.7.1, 9.1.3 a 10.1.0.1
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-uccx-rce-GMSC6RKN
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-pcp-sql-inj-22Auwt66
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-amp4emac-dos-kfKjUGtM
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-cpnr-dhcp-dos-BkEZfhLP
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-amp4elinux-h33dkrvb

« Späť na zoznam