SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200522-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Johnson Controls Software House C-CURE 9000 and American Dynamics victor VMS zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Johnson Controls vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoje produkty, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi získať prístup k citlivým údajom a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
21.05.2020
CVE
CVE-2020-9045
IOC
Zasiahnuté systémy
Johnson Controls Software House C-CURE 9000 verzie staršie ako 2.80
Johnson Controls American Dynamics victor Video Management System verzie staršie ako 5.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Tiež odporúčame vymazať záznam c:\programdata\tyco\installertemp obsahujúci citlivé údaje.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/product-security-advisories/2020/jci-psa-2020_4-v2-software-house-ccure-9000-and-american-dynamics-victor.pdf
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-142-01

« Späť na zoznam