SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200616-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Schneider Electric Easergy Builder a Easergy T300 viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Schneider Electric vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty Easergy Builder a Easergy T300, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom brute force útoku získať neoprávnený prístup do systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
09.06.2020
CVE
CVE-2020-7503, CVE-2020-7504, CVE-2020-7505, CVE-2020-7506, CVE-2020-7507, CVE-2020-7508, CVE-2020-7509, CVE-2020-7510, CVE-2020-7511, CVE-2020-7512, CVE-2020-7513, CVE-2020-7514, CVE-2020-7515, CVE-2020-7516, CVE-2020-7517, CVE-2020-7518, CVE-2020-7519
IOC
Zasiahnuté systémy
Schneider Electric Easergy T300 verzie staršie ako 2.7
Schneider Electric Easergy Builder verzie staršie ako 1.6.3.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Technical+leaflet&p_File_Name=SEVD-2020-161-05_Easergy_Builder_Security_Notification.pdf&p_Doc_Ref=SEVD-2020-161-05
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Technical+leaflet&p_File_Name=SEVD-2020-161-04_Easergy_T300_Security_Notification.pdf&p_Doc_Ref=SEVD-2020-161-04

« Späť na zoznam