SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200616-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
Rockwell Automation FactoryTalk Linx zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt FactoryTalk Linx, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.06.2020
CVE
CVE-2020-11999, CVE-2020-12001, CVE-2020-12003, CVE-2020-12005
IOC
Zasiahnuté systémy
Rockwell Automation FactoryTalk Linx verzie 6.00, 6.10, a 6.11
Rockwell Automation RSLinx Classic
Rockwell Automation Connected Components Workbench
Rockwell Automation ControlFLASH
Rockwell Automation ControlFLASH Plus
Rockwell Automation FactoryTalk Asset Centre
Rockwell Automation FactoryTalk Linx CommDTM
Rockwell Automation Studio 5000 Launcher
Rockwell Automation Studio 5000 Logix Designer software
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a blokovať porty TCP 2222, TCP 7153 a UDP 44818.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-163-02

« Späť na zoznam