SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200616-04

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
WAGO PFC100 a PFC200 kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť WAGO informovala o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach, ktoré sa nachádzajú vo viacerých jej produktoch.
Bezpečnostné zraniteľnosti vo webovom administrátorskom rozhraní sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.06.2020
CVE
CVE-2020-6090, CVE-2020-8597
IOC
Zasiahnuté systémy
WAGO Series PFC100 (750-81xx/xxx-xxx)
WAGO Series PFC200 (750-82xx/xxx-xxx)
WAGO 762-4xxx Wago Touch Panel 600 Standard Line
WAGO 762-5xxx Wago Touch Panel 600 Advanced Line
WAGO 762-6xxx Wago Touch Panel 600 Marine Line
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame zabezpečiť systém podľa odporúčaní výrobcu v dokumentácii.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://cert.vde.com/en-us/advisories/vde-2020-015

« Späť na zoznam