SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200617-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Treck implementácia protokolu TCP/IP – kritické zraniteľnosti „Ripple20“
Popis
Spoločnosť Treck vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoju implementáciu protokolu TCP/IP, ktorá opravuje viaceré kritické bezpečnostné zraniteľnosti.
Bezpečnostné zraniteľnosti, súhrnne pomenované „Ripple20“ sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zasielania špeciálne upravených paketov vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Treck implementácia protokolu TCP/IP je používaná v produktoch od stoviek výrobcov.
Dátum prvého zverejnenia varovania
16.06.2020
CVE
CVE-2020-11896, CVE-2020-11897, CVE-2020-11898, CVE-2020-11899, CVE-2020-11900, CVE-2020-11901, CVE-2020-11902, CVE-2020-11903, CVE-2020-11904, CVE-2020-11905, CVE-2020-11906, CVE-2020-11907, CVE-2020-11908, CVE-2020-11909, CVE-2020-11910, CVE-2020-11911, CVE-2020-11912, CVE-2020-11913, CVE-2020-11914
IOC
Zasiahnuté systémy
Treck knižnica verzie staršie ako 6.0.1.66
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame uistiť sa, či Vaše systémy nepoužívajú Treck knižnicu v zraniteľnej verzii. V prípade, ak používajú, odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a limitovať prístup k zasiahnutým zariadeniam a jeho funkciám zavedením zoznamu pre riadenie prístupov (ACL).
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.jsof-tech.com/ripple20/
https://treck.com/vulnerability-response-information/
https://www.kb.cert.org/vuls/id/257161
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-168-01
https://thehackernews.com/2020/06/new-critical-flaws-put-billions-of.html
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Technical+leaflet&p_File_Name=SESB-2020-168-01_Treck_Vulnerabilities_Security_Bulletin.pdf&p_Doc_Ref=SESB-2020-168-01
https://support.hp.com/in-en/document/c06640149
https://www.theregister.com/2020/06/17/ripple_20_disclosure/
https://threatpost.com/millions-connected-devices-ripple20-bugs/156599/

« Späť na zoznam