SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200619-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.4
Identifikátor
Mitsubishi Electric MC Works64, MC Works32 (ICONICS GENESIS) zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Mitsubishi Electric vydala aktualizácie pre svoje produkty MC Works64, MC Works32, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.06.2020
CVE
CVE-2020-12007, CVE-2020-12009, CVE-2020-12011, CVE-2020-12013, CVE-2020-12015
IOC
Zasiahnuté systémy
Mitsubishi Electric MC Works64 verzie staršie ako 4.03D (verzia 10.95.209.08)
Mitsubishi Electric MC Works32 verzie staršie ako 3.00A (verzia 9.50.255.02)
ICONICS GENESIS64 verzie staršie ako 10.5, 10.95.2, 10.95.5 a 10.96 Security Patches 2020-06-18
ICONICS GENESIS32 verzie staršie ako 9.4 a 9.5 Security Patches 2020-06-18
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2020-002_en.pdf
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-02
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-03
https://iconics.com/Support/CERT

« Späť na zoznam