SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200619-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.0
Identifikátor
Rockwell Automation FactoryTalk zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Rockwell Automation vydala bezpečnostné aktualizácie na svoj produkt FactoryTalk, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
18.06.2020
CVE
CVE-2020-12027, CVE-2020-12028, CVE-2020-12029, CVE-2020-12031, CVE-2020-12033
IOC
Zasiahnuté systémy
Rockwell Automation FactoryTalk View SE verzie staršie ako Patch 1126290
Rockwell Automation FactoryTalk Services Platform
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-05
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-170-04
https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1126944
https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/answer_view/a_id/1126946

« Späť na zoznam