SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200625-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Mitsubishi Electric MELSEC iQ – kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť Mitsubishi Electric informovala o kritickej bezpečnostnej zraniteľnosti v produktoch MELSEC iQ.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v chýbajúcom kryptografickom zabezpečení komunikácie medzi MELSEC iQ a GX Works3/2 a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a následne získať kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
23.06.2020
CVE
CVE-2020-14476, CVE-2020-5594
IOC
Zasiahnuté systémy
Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R, iQ-F, Q, L a FX series CPU modules
Následky
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame zabezpečiť komunikáciu medzi systémami prostredníctvom virtuálnej privátnej siete VPN.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2020-003_en.pdf
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-175-01
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/183888
http://jvn.jp/en/vu/JVNVU91424496/index.html

« Späť na zoznam