SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200626-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
GeoVision Door Access Control Device – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť GeoVision vydala aktualizácie na svoj produkt Door Access Control Device, ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a tiež existenciou zabudovaného používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
12.06.2020
CVE
CVE-2020-3928, CVE-2020-3929, CVE-2020-3930
IOC
Zasiahnuté systémy
GeoVision Door Access Control Device GV-GF192x series verzie staršie ako 1.22
GeoVision Door Access Control Device GV-AS210, GV-AS410, GV-AS810 verzie staršie ako 2.22
GeoVision Door Access Control Device GV-AS1010 verzie staršie ako 1.33
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2020/06/geovision-scanner-vulnerabilities.html
https://www.twcert.org.tw/en/cp-139-3700-49581-2.html
https://www.twcert.org.tw/en/cp-139-3701-4518d-2.html
https://www.twcert.org.tw/en/cp-139-3702-fd334-2.html

« Späť na zoznam