SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200630-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
PaloAlto PAN-OS – kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť PaloAlto Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt PAN-OS, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť spočíva v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov v prípade, ak je povolená autentifikácia Security Assertion Markup Language (SAML) a zároveň je vypnutá funkcia overovania certifikátov Validate Identity Provider Certificate. Zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi obísť autentifikačné mechanizmy a získať kontrolu nad systémom.
Dátum prvého zverejnenia varovania
29.06.2020
CVE
CVE-2020-2021
IOC
Zasiahnuté systémy
PAN-OS verzie staršie ako 9.1.3
PAN-OS verzie staršie ako 9.0.9
PAN-OS verzie staršie ako 8.1.15
Následky
Neoprávnený prístup do systému
Neoprávnená zmena v systéme
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame zapnúť funkciu Identity Provider Certificate a tiež Validate Identity Provider Certificate a skontrolovať systém na prítomnosť neoprávnených používateľských účtov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré môžu spôsobiť únik informácií, je dobrou praxou zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2021
https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/KCSArticleDetail?id=kA14u0000008UXK
https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs/issues/58098
https://www.zdnet.com/article/us-cyber-command-says-foreign-hackers-will-most-likely-exploit-new-pan-os-security-bug/
https://www.cisecurity.org/advisory/a-vulnerability-in-palo-alto-pan-os-could-allow-for-authentication-bypass_2020-086/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-2021
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184088
https://attackerkb.com/topics/WMHdn7IVZZ/cve-2020-2021-pan-os-authentication-bypass-in-saml-authentication

« Späť na zoznam