SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200630-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.9
Identifikátor
Squid – zraniteľnosť
Popis
Vývojári Squid vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov a umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi prostredníctvom zaslania špeciálne upravených HTTP požiadaviek vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
26.06.2020
CVE
CVE-2020-15049
IOC
Zasiahnuté systémy
Squid verzie staršie ako 4.12 a 5.0.3
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://github.com/squid-cache/squid/security/advisories/GHSA-qf3v-rc95-96j5

« Späť na zoznam