SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200702-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
F5 BIG-IP – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť F5 informovala o bezpečnostných zraniteľnostiach vo svojich produktoch BIG-IP.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente Traffic Management User Interface (TMUI) umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
01.07.2020
CVE
CVE-2020-5902, CVE-2020-5903, CVE-2020-5904, CVE-2020-5905, CVE-2020-5906, CVE-2020-5907, CVE-2020-5908
IOC
Zasiahnuté systémy
BIG-IP (LTM, AAM, AFM, Analytics, APM, ASM, DNS, FPS, GTM, Link Controller, PEM) verzie staršie ako 15.1.0.4, 14.1.2.6, 13.1.3.4, 12.1.5.2, 11.6.5.2
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Zdroje
https://support.f5.com/csp/article/K52145254
https://support.f5.com/csp/article/K07051153
https://support.f5.com/csp/article/K43638305
https://support.f5.com/csp/article/K82518062
https://support.f5.com/csp/article/K00091341
https://support.f5.com/csp/article/K31301245
https://support.f5.com/csp/article/K33023560
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5902
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5903
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5904
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5908
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5905
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5907
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-5906

« Späť na zoznam