SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200706-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Nortek Linear eMerge 50P/5000P – viacero zraniteľností
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o bezpečnostných zraniteľnostiach v produkte Nortek Linear eMerge 50P/5000P.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.05.2019
CVE
CVE-2019-7266, CVE-2019-7267, CVE-2019-7268, CVE-2019-7269, CVE-2019-7270
IOC
Zasiahnuté systémy
Nortek Linear eMerge 50P/5000P verzia 4.6.07 a staršie
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-20-184-01
https://applied-risk.com/assets/uploads/whitepapers/Nortek-Linear-50P-Advisory-2019.pdf

« Späť na zoznam