SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200706-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache Guacamole – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Apache vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt Guacamole, ktorá opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať neoprávnený prístup k citlivým údajom a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
02.07.2020
CVE
CVE-2020-9497, CVE-2020-9498
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache Guacamole verzie staršie ako 1.2.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://thehackernews.com/2020/07/apache-guacamole-hacking.html
https://blog.checkpoint.com/2020/07/02/hole-y-guacamole-fixing-critical-vulnerabilities-in-apaches-popular-remote-desktop-gateway/
https://research.checkpoint.com/2020/apache-guacamole-rce/

« Späť na zoznam