SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200713-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
FreeBSD – zraniteľnosti
Popis
Vývojári operačného systému FreeBSD vydali bezpečnostnú aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v komponente posix_spawnp umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.02.2019
CVE
CVE-2020-7457, CVE-2020-7458
IOC
Zasiahnuté systémy
FreeBSD 12.0 verzie staršie ako r362281
FreeBSD 12.1 verzie staršie ako r363026
FreeBSD 11 verzie staršie ako r362975
FreeBSD 11.4 verzie staršie ako r363026
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-20:20.ipv6.asc
https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-20:18.posix_spawnp.asc
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-7458
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/2020-7457
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184856
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184855

« Späť na zoznam