SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200713-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Mitsubishi Electric GOT2000 CoreOS – zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Mitsubishi Electric vydala aktualizácie pre svoje produkty GOT2000 (GT27, GT25, GT23), ktoré opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Kritické bezpečnostné zraniteľnosti spočívajú v nedostatočnej implementácii bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
03.07.2020
CVE
CVE-2020-5595, CVE-2020-5596, CVE-2020-5597, CVE-2020-5598, CVE-2020-5599, CVE-2020-5600
IOC
Zasiahnuté systémy
Mitsubishi Electric GT27, GT25, GT23 verzie staršie ako GOT2000 CoreOS Version -Z
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-189-02
https://www.mitsubishielectric.com/en/psirt/vulnerability/pdf/2020-005_en.pdf

« Späť na zoznam