SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200714-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Rittal produkty – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Rittal vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty CMC, PDU, LCP, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
08.07.2020
CVE
CVE-2020-11951, CVE-2020-11952, CVE-2020-11953, CVE-2020-11955, CVE-2020-11956
IOC
Zasiahnuté systémy
Rittal LCP verzie staršie ako 3.17.10
Rittal PDU verzie staršie ako 5.15.40
Rittal CMC III verzie staršie ako 3.15.70_4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://sec-consult.com/en/blog/advisories/multiple-critical-vulnerabilities-in-multiple-rittal-products-based-on-same-software/
https://seclists.org/fulldisclosure/2020/Jul/10
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184891
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184892
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184893
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184894
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/184895

« Späť na zoznam