SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200715-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
10.0
Identifikátor
Microsoft produkty – kritické zraniteľnosti „SigRed“
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 123 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 18 je označených ako kritických.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť v DNS serveroch je pomenovaná „SigRed“ a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
14.07.2020
CVE
CVE-2020-1025, CVE-2020-1032, CVE-2020-1036, CVE-2020-1040, CVE-2020-1041, CVE-2020-1042, CVE-2020-1043, CVE-2020-1085, CVE-2020-1147, CVE-2020-1240, CVE-2020-1249, CVE-2020-1267, CVE-2020-1326, CVE-2020-1330, CVE-2020-1333, CVE-2020-1336, CVE-2020-1342, CVE-2020-1344, CVE-2020-1346, CVE-2020-1347, CVE-2020-1349, CVE-2020-1350, CVE-2020-1351, CVE-2020-1352, CVE-2020-1353, CVE-2020-1354, CVE-2020-1355, CVE-2020-1356, CVE-2020-1357, CVE-2020-1358, CVE-2020-1359, CVE-2020-1360, CVE-2020-1361, CVE-2020-1362, CVE-2020-1363, CVE-2020-1364, CVE-2020-1365, CVE-2020-1366, CVE-2020-1367, CVE-2020-1368, CVE-2020-1369, CVE-2020-1370, CVE-2020-1371, CVE-2020-1372, CVE-2020-1373, CVE-2020-1374, CVE-2020-1375, CVE-2020-1381, CVE-2020-1382, CVE-2020-1384, CVE-2020-1385, CVE-2020-1386, CVE-2020-1387, CVE-2020-1388, CVE-2020-1389, CVE-2020-1390, CVE-2020-1391, CVE-2020-1392, CVE-2020-1393, CVE-2020-1394, CVE-2020-1395, CVE-2020-1396, CVE-2020-1397, CVE-2020-1398, CVE-2020-1399, CVE-2020-1400, CVE-2020-1401, CVE-2020-1402, CVE-2020-1403, CVE-2020-1404, CVE-2020-1405, CVE-2020-1406, CVE-2020-1407, CVE-2020-1408, CVE-2020-1409, CVE-2020-1410, CVE-2020-1411, CVE-2020-1412, CVE-2020-1413, CVE-2020-1414, CVE-2020-1415, CVE-2020-1416, CVE-2020-1418, CVE-2020-1419, CVE-2020-1420, CVE-2020-1421, CVE-2020-1422, CVE-2020-1423, CVE-2020-1424, CVE-2020-1426, CVE-2020-1427, CVE-2020-1428, CVE-2020-1429, CVE-2020-1430, CVE-2020-1431, CVE-2020-1432, CVE-2020-1433, CVE-2020-1434, CVE-2020-1435, CVE-2020-1436, CVE-2020-1437, CVE-2020-1438, CVE-2020-1439, CVE-2020-1442, CVE-2020-1443, CVE-2020-1444, CVE-2020-1445, CVE-2020-1446, CVE-2020-1447, CVE-2020-1448, CVE-2020-1449, CVE-2020-1450, CVE-2020-1451, CVE-2020-1454, CVE-2020-1456, CVE-2020-1458, CVE-2020-1461, CVE-2020-1462, CVE-2020-1463, CVE-2020-1465, CVE-2020-1468, CVE-2020-1469, CVE-2020-1481
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows
Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft Edge (Chromium-based) in IE Mode
Microsoft ChakraCore
Internet Explorer
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
Windows Defender
Skype for Business
Visual Studio
Microsoft OneDrive
Open Source Software
.NET Framework
Azure DevOps
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Zraniteľnosť DNS servera je možné odstrániť modifikáciou registrov a následným reštartom DNS:
  HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDNSParameters
  DWORD = TcpReceivePacketSize
  Value = 0xFF00
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1350
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Jul
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/07/14/microsoft-addresses-wormable-rce-vulnerability-windows-dns-server
https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-july-2020-patch-tuesday-123-vulnerabilities-18-critical/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/microsoft-patches-critical-wormable-sigred-bug-in-windows-dns-server/
https://krebsonsecurity.com/2020/07/wormable-flaw-leads-july-microsoft-patches/
https://threatpost.com/microsoft-tackles-123-fixes-july-patch-tuesday/157440/
https://threatpost.com/critical-dns-bug-windows-servers-infrastructure-takeover/157427/
https://isc.sans.edu/diary/rss/26350
https://www.theregister.com/2020/07/15/july_2020_patch_tuesday/

« Späť na zoznam