SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200717-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.1
Identifikátor
IBM QRadar SIEM – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť IBM vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt QRadar SIEM, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, autentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
13.07.2020
CVE
CVE-2020-4364, CVE-2020-4510, CVE-2020-4511, CVE-2020-4512, CVE-2020-4513
IOC
Zasiahnuté systémy
IBM QRadar SIEM verzie staršie ako 7.4.0 Patch 3
IBM QRadar SIEM verzie staršie ako 7.3.3 Patch 4
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.ibm.com/support/pages/node/6246229
https://www.ibm.com/support/pages/node/6246139
https://www.ibm.com/support/pages/node/6246135
https://www.ibm.com/support/pages/node/6246133
https://www.ibm.com/support/pages/node/6246131
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/182367
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4512
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4513
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4511
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4510
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-4364

« Späť na zoznam