SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200729-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Secomea GateManager – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Secomea vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt GateManager, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a existenciou používateľského účtu s predvoleným heslom a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.07.2020
CVE
CVE-2020-14500, CVE-2020-14508, CVE-2020-14510, CVE-2020-14512
IOC
Zasiahnuté systémy
Secomea GateManager verzie staršie ako 9.2c a 9.0i
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-210-01
https://kb.secomea.com/helpdesk/KB/View/29329790-secomea-gatemanager–release-c
https://claroty.com/2020/07/28/vpn-security-flaws/
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/28/vulnerabilities-industrial-vpn/

« Späť na zoznam