SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200729-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Softing Industrial Automation OPC – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Softing Industrial Automation vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt OPC, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
28.07.2020
CVE
CVE-2020-14522, CVE-2020-14524
IOC
Zasiahnuté systémy
Softing Industrial Automation OPC verzie staršie ako 4.47.0
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-210-02

« Späť na zoznam