SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200730-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.6
Identifikátor
HMS Industrial Networks eCatcher – kritická zraniteľnosť
Popis
Spoločnosť HMS Industrial Networks vydala bezpečnostnú aktualizáciu na svoj produkt eCatcher, ktorá opravuje kritickú bezpečnostnú zraniteľnosť.
Bezpečnostná zraniteľnosť umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi prostredníctvom podvrhnutia špeciálne upravených súborov spôsobiť pretečenie zásobníka a následne vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
15.07.2020
CVE
CVE-2020-14498
IOC
Zasiahnuté systémy
HMS Industrial Networks eCatcher verzie staršie ako 6.5.5
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Riadiace jednotky a systémy odporúčame prevádzkovať úplne oddelené od internetu.
Zdroje
https://cdn.hms-networks.com/docs/librariesprovider6/cybersecurity/hms-security-advisory-2020-07-15-001—ewon-ecatcher.pdf
https://us-cert.cisa.gov/ics/advisories/icsa-20-210-03
https://www.helpnetsecurity.com/2020/07/28/vulnerabilities-industrial-vpn/
https://claroty.com/2020/07/28/vpn-security-flaws/

« Späť na zoznam