SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200730-03

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Cisco produkty – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Cisco vydala bezpečnostné aktualizácie na portfólio svojich produktov, ktoré opravujú viacero kritických bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
29.07.2020
CVE
CVE-2020-3374, CVE-2020-3375, CVE-2020-3376, CVE-2020-3377, CVE-2020-3382, CVE-2020-3383, CVE-2020-3384, CVE-2020-3386, CVE-2020-3460, CVE-2020-3461, CVE-2020-3462
IOC
Zasiahnuté systémy
Cisco SD-WAN vBond, vEdge, a vSmart verzie staršie ako 18.4.5, 19.2.3 a 20.1.1
Cisco SD-WAN vManage Software verzie staršie ako 18.4.5, 19.2.3 a 20.1.1
Cisco IOS XE SD-WAN verzie staršie ako 16.12.3 a 17.2.1r
Cisco Data Center Network Manager (DCNM) verzie staršie ako 11.4(1).
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Eskalácia privilégií
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sdbufof-h5f5VSeL
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-improper-auth-7Krd9TDT
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-info-disclosure-tFX3KerC
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-sql-inject-8hk6PwmF
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-xss-3jkDLsLV
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-auth-bypass-JkubGpu3
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-path-trav-2xZOnJdR
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-uabvman-SYGzt8Bv
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-bypass-dyEejUMs
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-devmgr-cmd-inj-Umc8RHNh
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-dcnm-rest-inj-BCt8pwAJ

« Späť na zoznam