SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200811-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Apache HTTP Server – viacero zraniteľností
Popis
Vývojári Apache HTTP Server vydali aktualizáciu svojho produktu, ktorá opravujú viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť je spôsobená nedostatočným overovaním používateľských vstupov v komponente mod_proxy_uwsgi a umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
07.08.2020
CVE
CVE-2020-11984, CVE-2020-11985, CVE-2020-11993, CVE-2020-9490
IOC
Zasiahnuté systémy
Apache HTTP Server verzie staršie ako 2.4.44
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Zneprístupnenie služby
Odporúčania
Administrátorom zasiahnutých systémov odporúčame bezodkladne nainštalovať bezpečnostné aktualizácie.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html
https://www.cisecurity.org/advisory/multiple-vulnerabilities-in-apache-web-server-could-allow-for-remote-code-execution_2020-108/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186402
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186404
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186403
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/186405
https://seclists.org/oss-sec/2020/q3/91

« Späť na zoznam