SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200811-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Marvell QConvergeConsole – viacero zraniteľností
Popis
Spoločnosť Marvell vydala aktualizáciu na svoj produkt QConvergeConsole, ktorá opravuje viacero bezpečnostných zraniteľností.
Najzávažnejšia bezpečnostná zraniteľnosť vo funkcii FlashValidatorServiceImpl umožňuje vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
10.08.2020
CVE
CVE-2020-15639, CVE-2020-15640, CVE-2020-15641, CVE-2020-15642, CVE-2020-15643, CVE-2020-15644, CVE-2020-15645, CVE-2020-17387, CVE-2020-17388, CVE-2020-17389
IOC
Zasiahnuté systémy
Marvell QConvergeConsole verzie staršie ako 5.5.00.73
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov. Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://www.marvell.com/content/dam/marvell/en/public-collateral/fibre-channel/marvell-fibre-channel-security-advisory-2020-07.pdf
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-967/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-968/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-969/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-970/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-971/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-972/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-973/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-974/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-975/
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-20-976/

« Späť na zoznam