SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200812-01

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
IoT zariadenia – kritické zraniteľnosti
Popis
Bezpečnostní výskumníci informovali o kritických bezpečnostných zraniteľnostiach vo firmvéroch Shenzhen Hichip Vision Technology, Shenzhen Yunni Technology iLnkP2P a CS2 Network P2P, ktoré sú používané v IoT zariadeniach mnohých výrobcov.
Bezpečnostné zraniteľnosti sú spôsobené nedostatočnou implementáciou bezpečnostných mechanizmov a umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi získať prístup k citlivým údajom a tiež vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému.
Dátum prvého zverejnenia varovania
05.08.2020
CVE
CVE-2019-11219, CVE-2019-11220, CVE-2020-9525, CVE-2020-9526, CVE-2020-9527, CVE-2020-9528, CVE-2020-9529
IOC
Zasiahnuté systémy
Shenzhen Hichip Vision Technology firmvér verzie staršie ako 2020-06-29
CS2 Network P2P verzie staršie ako 4.0
Shenzhen Yunni iLnkP2P
Zariadenia výrobcov:
Accfly, Alptop, Anlink, Besdersec, BOAVISION, COOAU, CPVAN, Ctronics, D3D Security, Dericam, Elex System, Elite Security, ENSTER, ePGes, Escam, FLOUREON, GENBOLT, Hongjingtian (HJT), ICAMI, Iegeek, Jecurity, Jennov, KKMoon, LEFTEK, Loosafe, Luowice, Nesuniq, Nettoly, ProElite, QZT, Royallite, SDETER, SV3C, SY2L, Tenvis, ThinkValue, TOMLOV, TPTEK, WGCC, ZILINK
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Neoprávnený prístup k citlivým údajom
Odporúčania
Administrátorom odporúčame bezodkladne vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov, aplikovať firewallové pravidlá a blokovať port UDP 32100.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://hacked.camera/cves/#cve-2020-9526
https://cve.circl.lu/cve/CVE-2020-9528
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9526
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9525
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9528
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-9527

« Späť na zoznam