SK-CERT Bezpečnostné varovanie V20200812-02

Dôležitosť Kritická
Klasifikácia Neutajované/TLP WHITE
CVSS Skóre
9.8
Identifikátor
Microsoft produkty – kritické zraniteľnosti
Popis
Spoločnosť Microsoft vydala bezpečnostné aktualizácie na svoje produkty, ktoré opravujú 120 bezpečnostných zraniteľností, z ktorých 15 je označených ako kritických.
Najzávažnejšie bezpečnostné zraniteľnosti umožňujú vzdialenému, neautentifikovanému útočníkovi vykonať škodlivý kód s následkom úplného narušenia dôvernosti, integrity a dostupnosti systému. Dve zo zraniteľností sú v súčasnosti aktívne zneužívané útočníkmi.
Dátum prvého zverejnenia varovania
11.08.2020
CVE
CVE-2020-0604, CVE-2020-1046, CVE-2020-1337, CVE-2020-1339, CVE-2020-1377, CVE-2020-1378, CVE-2020-1379, CVE-2020-1380, CVE-2020-1383, CVE-2020-1417, CVE-2020-1455, CVE-2020-1459, CVE-2020-1464, CVE-2020-1466, CVE-2020-1467, CVE-2020-1470, CVE-2020-1472, CVE-2020-1473, CVE-2020-1474, CVE-2020-1475, CVE-2020-1476, CVE-2020-1477, CVE-2020-1478, CVE-2020-1479, CVE-2020-1480, CVE-2020-1483, CVE-2020-1484, CVE-2020-1485, CVE-2020-1486, CVE-2020-1487, CVE-2020-1488, CVE-2020-1489, CVE-2020-1490, CVE-2020-1492, CVE-2020-1493, CVE-2020-1494, CVE-2020-1495, CVE-2020-1496, CVE-2020-1497, CVE-2020-1498, CVE-2020-1499, CVE-2020-1500, CVE-2020-1501, CVE-2020-1502, CVE-2020-1503, CVE-2020-1504, CVE-2020-1505, CVE-2020-1509, CVE-2020-1510, CVE-2020-1511, CVE-2020-1512, CVE-2020-1513, CVE-2020-1515, CVE-2020-1516, CVE-2020-1517, CVE-2020-1518, CVE-2020-1519, CVE-2020-1520, CVE-2020-1521, CVE-2020-1522, CVE-2020-1524, CVE-2020-1525, CVE-2020-1526, CVE-2020-1527, CVE-2020-1528, CVE-2020-1529, CVE-2020-1530, CVE-2020-1531, CVE-2020-1533, CVE-2020-1534, CVE-2020-1535, CVE-2020-1536, CVE-2020-1537, CVE-2020-1538, CVE-2020-1539, CVE-2020-1540, CVE-2020-1541, CVE-2020-1542, CVE-2020-1543, CVE-2020-1544, CVE-2020-1545, CVE-2020-1546, CVE-2020-1547, CVE-2020-1548, CVE-2020-1549, CVE-2020-1550, CVE-2020-1551, CVE-2020-1552, CVE-2020-1553, CVE-2020-1554, CVE-2020-1555, CVE-2020-1556, CVE-2020-1557, CVE-2020-1558, CVE-2020-1560, CVE-2020-1561, CVE-2020-1562, CVE-2020-1563, CVE-2020-1564, CVE-2020-1565, CVE-2020-1566, CVE-2020-1567, CVE-2020-1568, CVE-2020-1569, CVE-2020-1570, CVE-2020-1571, CVE-2020-1573, CVE-2020-1574, CVE-2020-1577, CVE-2020-1578, CVE-2020-1579, CVE-2020-1580, CVE-2020-1581, CVE-2020-1582, CVE-2020-1583, CVE-2020-1584, CVE-2020-1585, CVE-2020-1587, CVE-2020-1591, CVE-2020-1597
IOC
Zasiahnuté systémy
Microsoft Windows
Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft Edge (Chromium-based)
Microsoft ChakraCore
Internet Explorer
Microsoft Scripting Engine
SQL Server
Microsoft JET Database Engine
.NET Framework
ASP.NET Core
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
Microsoft Windows Codecs Library
Microsoft Dynamics
Následky
Vykonanie škodlivého kódu a úplné narušenie dôvernosti, integrity a dostupnosti systému
Odporúčania
Administrátorom odporúčame vykonať aktualizáciu zasiahnutých systémov.
Taktiež odporúčame poučiť používateľov, aby neotvárali neoverené e-mailové správy, prílohy z neznámych zdrojov a nenavštevovali nedôveryhodné webové stránky.
Po odstránení zraniteľností, ktoré mohli spôsobiť vzdialené vykonanie kódu, je dobrou praxou kontrola systému a zmena všetkých hesiel a kľúčov na dotknutom systéme a aj na iných systémoch, kde sa používalo rovnaké heslo či kľúč.
Zdroje
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/releasenotedetail/2020-Aug
https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2020/08/11/microsoft-addresses-rce-and-spoofing-vulnerabilities-under-active
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1380
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-1464
https://isc.sans.edu/diary/rss/26452
https://threatpost.com/0-days-active-attack-bugs-patched-microsoft/158280/
https://www.securityweek.com/microsoft-patches-actively-exploited-windows-ie-vulnerabilities

« Späť na zoznam